İrem Şahin

Çizerek mutlu olan bi kızım.
Tekirdağ-Çanakkale

filozoflarinpadisahi:

Stephan Wiltshire savant sendromlu bir otistik. Savant sendromu tam olarak matematik, müzik veya görsel alanda yeteneğin de ötesinde bir kabiliyete verilen ad. Genellikle otizmli kişilerde görülüyor ve dünyada savant sendromu olan, sayısı 100 kişiyi geçmeyenlerden biri(bilinen). Öyle bir fotografik hafızaya sahip ki New York üzerinde 20 dakikalık helikopter uçuşuyla gördüklerini kabataslak çizerek, daha sonra 76 metrelik bir tuvale en ince ayrıntısına kadar panoramik olarak çizebiliyor. Üstelik bu onun tek çizimi değil, aynı şekilde daha önce Roma, Londra, Singapur, Hong Kong, Kudüs, Dubai gibi şehirleri de çizmiş ve geçtiğimiz günlerde de İstanbul’da idi. 

Videoda 1:39 saniyeden itibaren harikalar yaratmaya başlıyor.

Nu - MAN O TO (Original Mix).wmv

(Source: youtube.com)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter