İrem Şahin

Çizerek mutlu olan bi kızım.
Tekirdağ

sewtapayize:

adın geçti ahmed, oturdum bir sigara bile yakamadım. çünkü bırak karşına geçip avazim çıktığı kadar seviyorum diye bağırmayı, sigaraya bağımlı kalmaktan korkup sigara bile içemeyen korkağın biriyim.

(via yersizozlem)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter